dijous, 26 de març del 2015

La Reproducció Asexual

Espècie de la setmana: La camamil·la Borda

La camamil·la té propietats digestives, hepàtiques, biliars, antiespasmòdiques i carminatives. 
Es anti-cancerígena i serveix per a tractar moltes enfermetats dels ulls.

Espècie de la setmana: El nap

El nap posseeix substàncies que tenen efectes antioxidants i anti-cancerigens. Ajuda a combatir infeccions i es diurètic, es a dir, ajuda a eliminar els tòxics del nostre cos. 

Tinció Gram

Espècie de la setmana: Trèvol

El trèvol té substàncies que ajuden a prevenir el càncer i a combatir els símptomes de la menopausia. També té propietats antiasmàtiques i expectorants. 

dilluns, 23 de març del 2015

Espècie de la setmana: Ortiga

L'ortiga es una planta amb propietats diurètiques i és depurativa, ja que facilita la producció d'orina gràcies a el potasi, la clorofil·la i els àcids orgànics que conté

dijous, 12 de març del 2015

Espècie de la setmana: La Parra

Els fruits de les parres (raïm) són comestibles, amb aquests fruits es fa el vi. Es rica en vitamines C i B, tambè te propietats anti-cancerígenes.

dijous, 5 de març del 2015

Espècie de la setmana: Figuera de moro

La figuera de moro és una planta cultivada i naturalitzada principalment per a usos alimentaris, ja que els seus fruits són comestibles.